Tariefwijzigingen 2020

Tariefwijzigingen 2020

De maandtarieven voor onze diensten wijzigen per 1 januari 2020 conform de indexeringsbepaling in onze Algemene Voorwaarden artikel 3.3. De inflatiecorrectie voor de tarieven van de diensten worden toegepast op de vergoeding per maand op basis van de CPI jaarmutatie van september 2019 die door het CBS is vastgesteld op 2,6%.

Mocht U naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag.